Hiperox Logo Hiperox Logo

Geçmişten Günümüze Basınç Odası

 

Hiperbarik Oksijen Kontrol PaneliHiperbarik sistem ilk olarak 1662'de Henshaw tarafından, körük düzeneği ve kapaklar kullanılarak kapalı bir oda içinde hem yüksek hemde alçak basınç sağlamak suretiyle kurulmuş, yüksek basınç akut hastalıkların, alçak basınç ise kronik hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Oksijenin tedavi edici özelliği ise 1775'de keşfinden sonra ilk kez Priestley tarafından bildirilmiştir. 1830'lu yıllarda Fransa'da Junod, Tabarie, Pravaz adlı araştırmacılar hiperbarik basınç odası sistemi kullanarak 2-4 ATA arasındaki basınçlarda bazı hastalıkları tedavi etmişlerdir. 1841 yılında Triger, Loire nehri yatağı kazılırken çalışan işçilerde disparik problemlerin oluştuğunu tespit ederek ilk Caisson deneyimini bildirmiş, 1879'da Fransız cerrah Fontain tarafından yapılan mobil basınç odası ise çeşitli girişimler ve hernili hastalar için kullanılmıştır.

Bu arada hiperbarik oksijenin santral sinir sistemi ve pulmoner sistem üzerine olan toksik etkileri 19. yüzyılın başlarında Paul Bert ve Lorrain Smith tarafından tanımlanmıştır.

Hiperbarik oksijen tedavisi 1930'lardan itibaren Amerikan ve İngiliz donanmaları tarafından dekompresyon hastalığının tedavisi için rutin olarak kullanılmaya başlandı.

Klinik hiperbarik oksijen kullanımı Churchill - Davidson ve Boerema'nın çalışmalarıyla başlamıştır. 1961 yılında Boerema ve Brummelkamp'ın hiperbarik oksijeni gazlı gangren tedavisinde uygulamaya başlamalarını takiben bilim adamları ve klinisyenler tecrübelerini ve çalışmalarını paylaşmak için ilk defa 1963'te Amsterdam'da uluslararası bir toplantıda bir araya gelmişlerdir.

Günümüzde çok farklı şekil ve ebatta basınç odaları , yine çok farklı amaçlarla tedavi süreçlerine doğrudan veya dolaylı olarak katılmaktadır.

Kullanım alanlarının genişlemesi, çeşitlenmesi ve üretimlerinin kolaylaşması sonucunda, günümüzün bütün yüksek teknoloji gereklerini üstlerinde taşıyan basınç odaları, dünyada ve ülkemizde emniyetle kullanılmaktadır. Çok yüksek basınçlar altında, hava ve çeşitli karışım gazların solutabildiği basınç odaları, konularına hakim ve uzman hekim ve teknisyenler tarafından işletilmekte, yakın geçmişe kadar sonuç alınamayan birçok hastalık tedavisine cevap alınmasını sağlamaktadır.

 
 

Basınç Odamızın Teknik Özellikleri

 

Basınç OdasıÇok bölmeli, Hiperbarik oksijen sistemi, Klinik HBO tedavisi görmesi gereken hastaların, en çok 5,5 Atm basınç altında güvenilir olarak tedavi görmesi amaçlı olarak tasarlanmıştır. İki bölmeden oluşan odanın toplam boyu, 5,5 metre ve genişliği 1,9 metredir. Basınç odası, 8,25 Atm. Şartları için test edilmiş olup, ana tedavi bölmesi; 4 metre uzunluğunda, 10 hastanın birlikte tedavi edilebileceği ekipman ve tefrişata sahiptir. Sedye ile tedavi olanakları bulunmakta ve ara bölme sayesinde, personel, ilaç vs. nakli, sabit basınçlarda kalınarak sağlanmaktadır.

Gelişen teknolojinin bütün özelliklerini barındıran hiperbot marka basınç odası, bilgisayar destekli bir kumanda masasından idare edilmekte, iç ortamın sıcaklığı, özel klimalarla soğutularak, yüksek hasta konforu elde edilmektedir. Her türlü emniyet önleminin alındığı odanın, özellikle yangına karşı koruması yüksek olup, tedavi süreci (dalışlar) altı ayrı kamera tarafından eş zamanlı olarak izlenmekte ve dalış kayıtları bilgisayar tarafından depolanmaktadır. Gaz akışları ve gaz içeriğinin de otomatik olarak kontrol edildiği odanın özel oksijen maske sistemi, ayrıca çeşitli emniyet unsurlarıyla güçlendirilmiştir. Konularında 30 yılı aşkın tecrübeye sahip teknik perssonel ve hekim desteğinde işleyen odamızın güçlendirilmiş çelik yapısı, yine güçlendirilmiş inşaat şartlarından sonra, uygun çalışma alanı içinde konuşlandırılmıştır.

Her türlü acil tıbbi müdehalenin imkan dahilinde olduğu tesis içinde yeralan basınç odası, 24 saat çalışır haldeyken 30 yıl hizmet verecek şartları yerine getirmek üzere planlanmış ve hizmete sokulmuştur.

Odanın gerek duyduğu, basınçlandırma ve filtrasyon ekipmanı, hassas ölçümlerle sağlanmakta ve bunlar da Hiperox imkanları içine konuşlanmış bulunmaktadır.

 
 

Hiperbarik oksijen Tedavi Nedir?

 

HBO kapalı basınç odasında, 1 atmosferden daha yüksek basınç altında maske, başlık veya endotrakeal tüple oksijen solutulması suretiyle uygulanan bir tedavi yöntemidir. 1 atmosfer basınçta %100 oksijen solunumu veya topikal uygulanımı HBO tedavisi olarak kabul edilmez. Hastanın basınç odasında inhalasyonla 1 Atm.'den daha yüksek basınçla oksijen soluması gerekmektedir. Ortalama 2-3 Atm Basınç uygulanır.HBO tedavisi hastanın durumuna göre günde 6 saate kadar uygulanabilir. Hiperbarik oksijenasyon ile insan vücudu üzerine iki temel etki elde edilir.

  1. Mekanik etki veya basıncın direkt etkisi,
  2. Vücuttaki tüm dokularda, kanda ve hücrelerde oksijen parsiyel basıncının artışı.

BASINCIN DİREK ETKİSİ

Temel gaz kanunlarından Boyle kanuna göre, gazların basınçları ve hacimleri arasında ters orantı vardır. Basıncın artışıyla, dolaşımdaki ve dokulardaki gazların hacimleri ve gaz kabarcıklarının çapları küçülür. Ayrıca kabarcıklar gerilimleri de büyüklükleri ile ters orantılıdır ve büyük kabarcıklar , küçüklerden daha stabildir. Kabarcılar küçüldükçe yüzey gerilimi artacağından, çap belli bir değere düştükten sonra kollabe olup absorbe edilir. Basıncın mekanik etkisi en iyi dekompresyon hastalığı (vurgun) ve iatrojenik hava embolisi vakalarının tedavisinde görülür. Bu gibi hastalıkların tedavisinde kabarcıkların küçülüp kollabe olması önem kazanmaktadır. Böylece doku perfüzyonu tekrar sağlanır.

ARTMIŞ OKSİJEN PARSİYEL BASINCI

Hiperbarik ortamda %100 Oksijen solunduğunda Henry Kanunu gereğince plazmada oksijenin çözünürlüğü artar. Hastanın fizyolojik ve patofizyolojik koşullarına bağlı olarak artmış oksijen basıncının
etkisi dokularda, biyokimyasal reaksiyonlarda gözlenir.

PLAZMADA ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN MİKTARI ARTMASI

Normalde 1 gr. hemoglobin 1.34 ml. oksijenle bağlanır. 100ml. kanda Hemoglobin %100 satüre olduğunda 100 ml. kan 20 ml. hemoglobinle bağlı oksijen barındırır. 1 atm. basıncında hava solunduğunda %97 satüre olan hemoglobinin satürasyonunu %100'den daha fazla arttırmak mümkün olmayacağından kanda hemoglobinle taşınan okksijen miktarıda artmayacaktır. Hiperbarik koşullarda solunan, oksijen parsiyel basıncındaki artıştan ötürü, plazmada çözünen oksijen miktarıda artar. 1Atm.de hava solunduğunda kanın 100 ml. 'sinde 0.3 ml. olan çözünmüş oksijen miktarı, 3 Atm. de %100 oksijen solunduğunda 100ml. kanda 6.8 ml.'ye kadar yükselir.

HBO tedavi ile hemoglobinsiz yaşamı devam ettirmek mümkündür. HBO tedavisinin kullanıldığı bir diğer alan, oksijenlenmenin çeşitli nedenlerle bozulduğu durumlardır.

 
 

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

 

 

YARA İYİLEŞMESİNE ETKİSİ

Hiperbarik Oksijen Kontrol PaneliYaralanmış doku hipoksiktir. Parsiyel oksijen basıncı 5-15 mmHg 'ye ve hatta daha düşük değerlere kadar düşebilir.Oysa yara iyileşmesi için gerekli kollagenin fibroblastlar tarafından sentezlenmesi için minimum 30 - 40 mmHg parsiyel oksijen basıncı gereklidir.

HBO ile doku oksijen parsiyel basıncının artırılması, fibroblastik aktivite artışı ve kollagen matrix birikimine yol açar.
Angioneogenezis ise hipoksi ile uyarılır. Böylece günde 2-4 saat süreyle uygulanacak hiperbarik oksijen kollagen matrix birikimini sağlarken geri kalan sürede de hipoksinin angiogenezisi uyarıcı etkisi ile vasküler poliferasyonun gelişimi başlar.

HBO kemik dokuda bozulan iyileşme proçeslerinde de, hipoksiyi ortadan kaldırıp osteogenezisi uyararak iyileşmeyi sağlar ve hızlandırır, böylece osteoklastik ve osteoblastik aktivite artar. Bu etkileri ile HBO'dan diabet ve varis ülserinde, termal yanıklarda, deri greft ve fleplerinde, osteoradyo nekrozda, osteomyelitte, mikrocerrahiden sonra yardımcı tedavi olarak yara iyileşmesini hızlandırmak için faydalanılır.

ENFEKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ

Hiperbarik Oksijen Kontrol PaneliOksijen için tedavi sınırları çok önemlidir. Tek hücreli mikroorganizmalar özellikle bakteriler, hiperoksiye bifazik cevap verirler. 1 atm.'de %100 oksijenli ortamda E.coli , Pseudomonans aeroginosa, Staf.Aureus gibi aerob bakterilerin gelişmeleri hızlıdır. Fakat 1.3 atm. üzerinde oksijen basıncında inhibisyon etkisi görülür.

Kompartman sendromu, Crush sendromu, İntracranial basınç artışı ve gecikmiş dekompresyon hastalığı gibi patolojilerde bu etkisinden faydalanılır.

Dolaşım bozukluğu hipoksiye, hipokside kapiller permeabilite artışı ve ödeme yol açar. Ödem ise dolaşım ve oksijenlenmeyi dahada bozar. HBO bradikardiye ve vazokonstrüksiyona bağlı olarak kardiyak output'da %20'ye varan bir azalma sağlarken yüksek pO2 sayesinde hipoksi ve distal iskemi de minimmuma iner.

 
 

HBO Tedavisinin Fiziksel - Fizyolojik ve Biyokimyasal Etkisi

 

 

Oksijenin Fiziksel özellikleri

Suda veya vücut sıvılarında çözünmüş olan gazın oluşturduğu basınç gaz halde iken yaptıkları basınçtan kesinlikle farklıdır. Bu basınç aynı zamanda çözünürlük kat sayısınada bağlıdır. Bunu da Henry kanunu ifade eder.

HBO Tedavisi Ve CO2 Birikmesi

Venöz kan HBO tedavisi sırasında oksijenle %100 satüre olduğu zaman kan pCO2 sinde artış ve pH da asit yöne kayma meydana gelir.Bu durumun sebebi mevcut CO2 yi taşımak için ortamda hiç hemoglobinin kalmamasıdır. Bu olay sadece mevcut olan CO2 'nin %20 si için geçerlidir. Çünkü kandaki CO2 nin ancak %20 si hemoglobine bağlı olarak nakledilir. HBO tedavisi sırasında veya başka bir nedenden dolayı CO2'de birikme olursa bu fazla CO2 plazmada eriyik olarak taşınabildiği gibi H2CO2 / HCO3 mekanizması ile de taşınır.

Venöz kandaki hemoglobin O2 ile %100 satüre olduğu zaman serebral venöz pCO2 yaklaşık 5 - 6 mmHg yükselir fakat kan akımının etkisi ile CO2 venöz kanda ve dokularda sürekli yükselmez ve böylece CO2 artışı büyük bir problem oluşturmaz.

HBO tedavisi sırasında doku oksijen basıncı

Hall 1965 yılında HBO tedavisi sırasında oksijen basıncına etkili faktörleri şu şekilde sıralamıştır.

  1. Arteriyel PO2 yüksek olduğu zaman doku PO2 'si de yüksektir. Ve bu durumda oksijenin dokulara difüzyonu ve girmesi de çok kolay olur.
  2. Arteriyel PO2'nin derecesi mevcut oksijen miktarına bağllıdır. Bu durumda solunan oksijen ve mevcut Hb ile doğrudan alakalıdır.
  3. Doku kan akımı dokulara oksijeni taşıması bakımından doku oksijen parsiyel basıncı ile ilgilidir.
  4. Doku oksijen seviyesi mevcut oksijenin tüketimine göre de değişebilir.

SAĞLIKLI KİŞİLERDE HBO TEDAVİSİNİN GENEL ETKİSİ

Kardiovasküler sisteme etkisi
HBO tedavisi strok volümünü azaltarak bradikardiye ve %10-20 kardiak output azalmasına sebep olur. HBO tedavisi sırasında esas olarak TA yükselmez. Kan akımı kalbin sağ ve sol ventrikülü hariç kardiak outputun azalmasına bağlı olarak birçok organda azalır. Ve bu azalmaya rağmen PO2 nin yükselmesinden dolayı hiç bir organda fonksiyon bozukluğu oluşmaz, PO2nin yükselmesi kan akımının azalmasını kompanse eder. Vazokontrüksiyon PO2 nin çok fazla artmasına karşın, vicudun sağlıklı, organların korumak için yaptığı bir koruyucu mekanizma olarak kabul edilebilir. Çünkü vazokontrüksiyon olayı hipoksik organlarda ve dokularda asla meydana gelmez.

Hammerlan ve arkadaşları 1989 yılında lazer dopler flowmetter ile ciltte kan akımının hiperoksi sırasında azaldığını göstermişlerdir.Yine aynı araştırmacılar kronik deri ülserleri olan bir hastada bu ülser bölgesinde hiperoksinin kan akımını azaltmadığı ve vasokonstrüktor etkinin ülser tamamen iyileştikten sonra oluştuğunu göstermişlerdir.

SOLUNUM SİSTEMİNE HBO TEDAVİSİNİN ETKİSİ

HBO tedavisi CO2 nin solunum üzerine olan etkisini baskılar. Bu şöyle olur: Başlangıçta solunum depresyonundan sonra hiperventilasyon yapar. HBO tedavisi hippoksinin ventilasyon üzerine olan etkisini büyük ihtimalle karotitlerdeki CO2 reseptörleri direkt olarak etkileyerek deprese eder. (Ariel ve arkadaşları -1985) Filiboma ve arkadaşları 1979 yılında 1.7-2 ATA da 40-60 dk. periodlarda HBO nun asit baz dengesine ve gaz alış verişine olan etkilerini sağlıklı kişilerde araştırmışlardır. Bu sonuçlar alınırken basınç odasında belirgin bir arteriyel PO2 varken HBO tedavisini takiben uzun bir solunumsal alkaloz görülmüştür. Araştırıcılar arteryal hipoksi olmadan deneklerde oluşan solunumsal alkalozimin HBO tedavisi'ne adaptasyon cevabı olduğuna dikkat çekmişlerdir.

Sonuç olarak HBO tedavisi solunum siteminde; Karotit ve aortik reseptörleri baskılayarak ventilasyonu deprese eder.

SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNDE HBO TEDAVİSİNİN ETKİLERİ

Sağlıklı kişilerde 1.5-2 ATA arasında uygulanan HBO tedavisinin yaptığı vazokontrüksiyon ve serebral kan akımı azalması gözle görülür bir klinik etki oluşturmaz. Şayet basınç 3 ATA nın üzerine çıkarılır ve uzun süre HBO tedavisi uygulanır ise oksijen toksisitesine bağlı olarak konvülzyonlar görülebilir.


HBO tedavisinin etkisi beynin hipoksik/iskemik bölgelerinde en belirgin ve aşikardır.

HBO tedavisi serebral ödemi azaltır, hipoksik iskemi etkisi ile inaktive olmuş olan nöronların düzelmesine yardımcı olur. Beyin fonksiyonunun düzelmesi beynin elektiriksel aktivitesi ile takip edilir.

HBO tedavisi kan beyin bariyerinin geçirgenliğini tedavi süresince artırır, ve EEG de alfa ritminde artış meydana gelirir.

HBO TEDAVİSİNİN MİKROSİRKÜLASYONA ETKİSİ

HBO tedavisi eritrosit elastisitesini düzeltir ve trombosit agregasyonunu azaltır.Bir çok dolaşım bozukluğuna bağlı durumlarda plazmada erimiş oksijen taşınarak hipoksik dokulurda oksijenlenmeyi sağlar. Böylece mikrosirkülasyonu düzeltir.

HBO VE KAS EGZERSİZİ VE DAYANIKLILIK

HBO tedavisi yorgunluğu azaltır ve dayanıklılığı artırır. Bu etkisini esas olarak laktik asit üretimini azaltarak yapar. HBO nun kas kontraksiyonu üzerinde direkt etkisi vardır.

Mc Kenzie ve Dundas 1981 yılında HBO tedavisinin izometrik kas kontraksiyonuna etkisini artırmış ve kas dayanıklılığı 6 bar'ın üstüne kadar çıkarılmış ve yine aynı zamanda güç gelişimi ve total çalışmada belirgin bir artış oluşturmuştur.

HBO'NUN BÖBREKLERE ETKİSİ

HBO tedavisi renal vazokontrüksiyona sebep olur. Yapılan çalışmalarda HBO renal kan akımını progresif olarak azalttığı ve renal filtrasyonu düşürdüğü görülmüştür.

HBO Tedaisi asit baz dengesini koruyan hipoksili hastalarda bir tek seansdan sonra amonyak atımının azaldığı ve HBO tedavisinden yarım saat sonra böbrek fonksiyonunun düzeldiği görülmüştür. 66 hasta üzerinde yapılan çallışmada HBO tedavisi böbrek aktivitesi üzerine zararsızdır.

ASİT BAZ DENGESİNE ETKİSİ

Oksijen kan parsiyel basıncındaki artış oksihemoglobinin hemoglobine indirgenmesini bozar. Alkalizasyonun nötralize edilmesi CO2 in transportu ile olur. %70 hemoglobinden kaynaklanır. HBO tedavisi CO2 in eriyebilirliğini artırarak CO2 birikmesine sebep olur.Buda dokularda hafif H. artışı yapar.
HBO tedavisi aşırı laktak oluşumunu hipoksik durumlarda olduğu kadar egzersiz sırasında da azaltır.

HBO'NUN ENZİMLERE ETKİSİ

Siklooksijenaz inaktivasyon
Bu enzim hiperoksik dokular tarafından oluşturulan prostasiklinde azalmaya sebep olur. Yamaha ve arkadaşları tarafından 1984 yılında insan umbikal arterinden yapılan çalışmada gösterilmiştir ki arterlerin hipoksi ortamına maruz kalması siklooksijenaz enziminin aktivitesine %30 azalma yapmıştır. Oysa buna karşın hipoksik arteriel segmentlerde ise bu enzimin aktivitesinde %49 artış olmuştur.

Lesitin Kolesterol Asetil Transferaz Aktivasyon Artışı:
Deneysel olarak oluşturulmuş bir gurupta aterosklerozda HBO tocoferol ile beraber kullanılırsa 3/5 oranında bu enzimin aktivitesinde artış olur. (Kosukhin 1984) Yine aynı zamanda lineolate / oleat oranında fosfolipitlerin, serbest yağ asitleri ve trigliseritlerdeki azalmaya bağlı olarak değişmelerle beraber serbest kolesterolde de 1.5 kat azalma olmuştur.

Tiroksin Hidroksilaz
Bu enzimin oksijen saturasyonunda artışı ile katekolamin siklusunda artışa sebep olur. Hastaların %100 oksijene 2 saat maruz bırakılmaları ile beyin ve kalpte katekolamin siklusunda iki kat artış olmuştur.

Süksinik dehidrogenaz (SDH) ve Sitokrom oksidazaktivasyonunda artış
Bu enzimlerin aktivasyonunda artış yapar.Bu enzimlerin seviyeleri intestinal obstruksiyonlu hastaların karaciğer ve böbreklerinde azalır ve bu enzimlerin aktivasyonu bu durumun cerrahi olarak düzeltilmesinden sonrada normale dönmez. Oysa cerrahi operasyondan sonra hasta HBO tedavisine alınırsa bu enzimlerin aktiviteleri normale döner.

Glikojen Fosforilaz
Uzun süre HBO tedavisine maruz kalanlarda karaciğer ve kaslarda bu enzim aktivitesinde artış olur.Obezlerde ise azalma olmuş, nedeni tam anlaşılamamıştır.

HBO'NUN SEREBRAL METABOLİZMAYA ETKİLERİ

HBO tedavisinin en önemli metabolik etkisi beyin üzerinedir. Bu konu üzerine araştırmaların yoğunlaşması oksijen toksisitesinden dolayıdır. Çünkü oksijen toksisitesinin prekonvülsif periyodu beynin elektiriksel aktivitesi, kan akımı, doku PO2 ve metabolik aktivitesi gibi fizyolojik fonksiyonlardaki değişme ile ilgilidir. Fakat bu değişmelerle oksijen toksisitesi arasındaki ilişki tem olarak aydınlatılamamıştır. Burada anlatılan hususlarda bu konu üzerinde yapılmış çalışmalardan elde edilen bilgilerdir.

Glikoz Metabolizması
1,2 ve 3 ATA da HBO tedavisinden sonra bölgesel serebral metabolizma ölçümü yapılmış ve HBO tedavisi sırasında iken asemptomatik kalmışlar ve glikoz tüketiminde artış lateral talamusda olmuş (3 ATA da ) 2 ATA da ise süperior oliver nukleusda ve inferior kalkulide glikoz tüketiminde artış olmuştur.
2 ATA da kontrollü olarak yapılmış ve 30 dakika HBO tedavisine maruz bırakılan deneyde guruplar arasında belirgin bir fark olmamıştır.

3 ATA da 60 dakika HBO tedavisi akut kan kaybını takiben gliserofosfat reaksiyonunda belirgin bir etki yapmıştır. HBO mitokondrial gliserol-3-fosfat dehidrogenaz oluşumunu medulla oblangata ve sensorimotor korteksde uyarır.

HBO tedavisi mitokondrial solunum zincirine sitoplazmadan H.götürülmesini aktive eder.Buna ilaveten giserol -3-fosfat ve NADH seviyesinde gliserol -3-fosfat DH enzimini inhibe ederek artış yapar ve buda beyinde laktat oluşumunu sınırlayan bir enzimdir.

Artmış oksijen basıncında ATP oluşumunu çok fazla azalttığından dolayı enerji metabolizması da HBO tedavisine çok duyarlı olarak bulunmuştur.

Aminoasit metabolizması
Aminoasitler en fazla memeli beyinlerinde bulunur aminobütirikasit (GABA) Beynin fizyolojik aktivitesi üzerinde çok önemli etkilere sahiptir. Muhtemelen GABA ve bununla ilgili birtakım maddeler MMS de sinir impulslarının iletilmesinde önemli etkilere sahiptir. GABA aynı zamanda beyin metabolizmasının da önemli bir ara maddesidir. Beyindeki enzim sistemleri GABA oluşumu ve GABA nın yıkımı ile çok yakından ilgilidir. HBO nun beyinde GABA seviyesine olan etkileri üzerine yapılan araştırmalar GABA oluşumunun bozulması ve engel oluşması üzerinde yaygınlaşmıştır.

6 ATA da HBO tedavisine maruz kalanların beyninde GABA seviyesi azalmıştır. GABA seviyesi bu deneklerde %19 azalmasına rağmen konvülsiyon oluşmamış. GABA seviyesi HBO tedavisinden 7 dakika gibi kısa bir süre sonra normale dönmüştür. 1 ATA da yapılan HBO tedavisinde GABA seviyesinde hiçbir değişme olmamıştır.

3 ATA da HBO tedavisi sırasında beyin dokusunda aminoasit birikmesinde belirgin olarak azalma
meydana gelir. Norepinnefrin ve seratonin beyinde önemli nörohumoral transmitterler olup seviyelerindeki değişiklik beynin anormal aktivitesine sebep olur.

1-6 ATA arasında yapılan HBO tedavisi çalışmalarında 3 ATA da norepinefrin ve seratoninde belirgin bir azalma olmamıştır. 3 ATA insanlarda oksijen toksisitesi için bir sınırdır.Yapılan araştırmalar sonunda norepinefrin ve seratonin oksijenin sebep olduğu konvulsiyonlarda rol almaktadır. Beynin amonyak metabolizmasına HBO tedavisinin etkileri hususunda birçok çalışma yapılmıştır.

3 ATA da 60 dakika HBO tedavisi kanamalı beyinde amonyak toksisitesine engel olur.

SONUÇLAR

HBO tedavisinin genel birçok etkilerinin pratik belirtisi henüz açık değildir.HBO tedavisinin serebral metabolizmaya etkisi oksijen toksisitesinden dolayı yoğunlaşmıştır. Serebral bozukluklarda 6 ATA'ya kadar HBO tedavisi kullanılmasına rağmen klinik düzelme olmamış ve serebral bozukluklarda 2 ATA'yı geçmemek gerekir. Bu hususta en çok araştırma yapan kişi HOLBACH beyin yaralanmalarında optimal etkinin 1.5 ATA da elde edildiğini göstermiştir. Serebral glikoz metabolizması 1.5 ATA da en dengeli işlemektedir. basıncı sadece 0.5 ATA artırıp 2 ATA ya çıkarmak faydasız bir etki oluşturur.

Genelde HBO tedavisi insanlarda en iyi 1.5 - 2.5 ATA da tolere edilir. Tedavi süresi ve oksijen yüzdesi de aynı zamanda önemlidir. 2.5 ATA da 40-60 dakikada hiçbir yan etki görülmemiştir.

 

 
 

 

Hiperox © 2008 - ANTALYA - Web Tasarım: Optimist